Disclaimer

Deze site is ontwikkeld en geproduceerd door de organisatie van Vierenzestig.nl.
De organisatie van Vierenzestig.nl is een niet commerciele organisatie van vrijwilligers met als doel prachtige tourritten voor Porsche bestuurders mogelijk te maken. Vierenzestig.nl is een zelfstandige juridische entiteit en daarmee geen onderdeel van Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, PON Porsche Import, Pon Porsche Dealer Group of enige andere juridische entiteit en onderhoud enkel zakelijke relaties met hiervoor genoemde organisaties uit voorliefde en waardering voor de geproduceerde auto’s.

Ondanks de grote zorg die de organisatie aan deze website besteedt, kan er informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Vierenzestig.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie.

© 2007 – 2018

Alle genoemde en afgebeelde merken, merknamen en logo’s zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en zijn hier met hun uitdrukkelijke toestemming geplaatst.
Geen enkel deel van deze website mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van de organisatie Vierenzestig.nl. Het is wel toegestaan de op deze website beschikbare documenten en informatie te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zij mogen echter niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. De op deze website beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, mogen op geen enkele wijze worden bewerkt.

Porsche™ en het Porsche beeldmerk zijn geregistreerd en exclusief eigendom van Dr. Ing. H.C.F.Porsche A.G.