Volle kracht vooruit [column]

Vierenzestig.nl is vernieuwd. We gaan vanaf deze maand met volle kracht vooruit met de site. Er zijn vier nieuwe schrijvers bijgekomen, we gaan een Cars & Coffee organiseren en proberen op werkdagen minimaal twee nieuwsstukjes te produceren om zodoende een…